Regels Challenge010 zaalvoetbal

Aftrap
Bij de aftrap dienen de beide spelers die aftrappen plaats te nemen op de eigen speelhelft. De bal dient bij het aftrappen een stukje vooruit gespeeld te worden richting de speelhelft van de tegenstander.

Intrap
Bij het nemen van de intrap dienen de spelers beide voeten buiten het speelveld te houden, de bal moet stil liggen op de lijn en wanneer deze stil ligt moet de intrap binnen 4 seconden genomen worden. Verdedigende team dient 5 meter afstand te houden.

Hoekschop/corner
Bij het nemen van de hoekschop dienen de spelers beide voeten buiten het speelveld te houden, de bal moet stil liggen op de lijn en wanneer deze stil ligt moet de hoekschop binnen 4 seconden genomen worden. Verdedigende team dient 5 meter afstand te houden.

Vrije schop
Wanneer de scheidsrechter zijn arm omhoog houdt bij een vrije schop dan is het een indirecte vrije schop. Deze dient dus eerst te worden aangeraakt door een medespeler voordat eruit gescoord kan worden. Overigens als een indirecte vrije schop op doel wordt geschoten en onderweg aangeraakt wordt door een tegenstander en vervolgens het doel in rolt, zullen de scheidsrechters een doelpunt toekennen.

Houdt de scheidsrechter zijn arm horizontaal en wijst hij met zijn andere arm naar de plek waar de vrije schop genomen moet worden dan geldt hier een directe vrije schop. De bal mag dan direct op doel geschoten worden.

Bij een vrije schop geldt dat tegenstanders op 5 meter afstand moeten staan. De vrije schop mag gelijk genomen worden, tenzij de scheidsrechter aangeeft dat er gewacht moet worden op het fluitsignaal. In dat geval zet de scheidsrechter de muur op 5 meter en geeft vervolgens een fluitsignaal. De speler dient binnen 4 seconden na het signaal de vrije schop te nemen.

Doelworp
Als de bal achter de doellijn gaat, dan dient de keeper deze te halen. Wanneer de keeper de bal terug heeft gebracht in het 6 meter gebied(keepers gebied), gaat de 4 seconden regel in. Dit houdt in dat de keeper d.m.v. een doelworp, uit de handen, de bal binnen 4 seconden naar een medespeler buiten het 6 meter gebied moet gooien. Gebeurt dit niet binnen die 4 seconden dan krijgt de tegenstander een vrije trap ter hoogte van de 6 meter.

Wanneer de keeper de bal uit het spel vangt of redt dan mag de keeper ervoor kiezen om deze uit de handen naar een medespeler te gooien of deze met de voeten te spelen naar een medespeler. Ook hier geldt dat het moet binnen 4 seconden.

Terugspeelbal keeper
Wanneer de keeper de bal in het spel heeft gebracht, mag deze niet meer teruggespeeld worden op de keeper. Tenzij deze door een tegenstander is aangeraakt of uit het spel is geweest, dus na een intrap of hoekschop.

Daarnaast mag de bal wel zo vaak mogelijk naar de keeper gespeeld worden, wanneer deze zich bevindt op de helft van de tegenstanders. Dus: over de eigen helft telt de keeper als veldspeler. Dit wordt vaak gedaan om een achterstand in de eindfase van de wedstrijd recht te zetten.

Tijdstraffen
Wanneer een speler de gele kaart wordt getoond, geldt hierbij een tijdstraf van 1 minuut. Deze speler mag pas weer in het speelveld terugkeren na het verstrijken van deze ene minuut of direct na een tegendoelpunt.

Wanneer een speler de tweede gele of directe rode kaart wordt getoond, geldt hierbij een tijdstraf van 2 minuten. Diezelfde speler moet dan het speelveld verlaten en mag niet meer terugkeren binnen het speelveld. Een andere veldspeler mag pas weer in het speelveld terugkeren na het verstrijken van 2 minuten. Of direct na een tegendoelpunt.

Dit was het wat betreft de spelregels, tijdens het kick-off toernooi zullen de scheidsrechters de spelers extra helpen bij het hanteren van deze spelregels. Daarnaast zullen de trainers tijdens schooltrainingen deze spelregels extra oefenen met de teams.

Ook hebben wij besloten dat de teams die nog geen 10 selectiespelers hebben, de mogelijkheid krijgen hun teams verder aan te vullen tot het maximum van 10.

Slotbepaling
Bij een eventuele gelijke stand is het doelsaldo bepalend. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt er gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.