De 4 inzichten van een Challenge010 trainer

Bij Challenge010 is het niet alleen belangrijk dat de deelnemers plezier hebben en zich ontwikkelen, voor de trainers geldt hetzelfde. De trainer is het voorbeeld en moet enthousiasme uitstralen. Zij moeten ervoor zorgen dat de leerlingen getriggerd blijven. Om dit te bewerkstellingen organiseert Challenge010 trainersbijeenkomsten.

Deze trainersbijeenkomsten zijn georganiseerd voor de trainers van alle vier de sporten en hierin behandelen we de ‘4 inzichten over trainerschap’. Met deze bijeenkomsten stimuleren we de trainers zich te blijven ontwikkelen. Bij de eerste bijeenkomst werd er ingegaan op evalueren en reflecteren. Vragen die de trainer zichzelf na elke training kan stellen zijn: Wat heb ik gedaan? Hoe is het gegaan? Hoe ga ik dat de volgende keer anders doen? Om de trainer hierbij te ondersteunen is per sport een trainershandleiding ontwikkeld.

Naast de ‘4 inzichten over trainerschap’ is er tijdens de trainersbijeenkomst ook aandacht voor de sociale vaardigheden en hoe breng je dit over op je team. Tijdens de training zit dit onderwerp vaak verwerkt in de trainingsvormen en dan gaat het over: Hoe maken we afspraken met elkaar? Hoe zorgen we dat die afspraken nakomen? Per periode zijn er aan een aantal vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De trainersbijeenkomsten zijn goede momenten om de collega trainers te ontmoeten, te leren van elkaar en elkaar te inspireren. Nu is het zaak om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Vanuit Challenge010 zullen een aantal trainers bezocht worden. Met de eerste trainersbijeenkomst is een mooie eerste stap gezet in de ontwikkeling van de trainers!