Challenge010 is een project van Stichting Rotterdam Sportsupport (SRS). Voor Challenge010 hanteert SRS een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de websites, sociale media en andere communicatiemiddelen van SRS en/of Challenge010. In dit protocol staat hoe SRS omgaat met  video- en fotomateriaal van deelnemers aan het project en alle andere betrokkenen.  

 • Tijdens alle activiteiten binnen Challenge010 mogen/kunnen foto- en video opnames gemaakt worden door deelnemers, ouders/verzorgers van deelnemers of bezoekers enkel voor eigen gebruik, met inachtneming van het privacybelang van de betrokkenen;  
 • Indien door of namens SRS opnames worden gemaakt zal de fotograaf zichtbaar aanwezig zijn. Deze opnames kunnen worden gebruikt op alle communicatiemiddelen van SRS ter promotie en/of illustratie van SRS, Challenge010 en/of andere door SRS georganiseerde activiteiten. Tevens kunnen deze opnames gebruikt worden op communicatiemiddelen van scholen en sportaanbieders die deelnemen aan Challenge010, en op communicatiemiddelen van Stichting De Verre Bergen als projectpartner van Challenge010, mits hiervoor door SRS toestemming is gegeven;  
 • Opnames welke door of namens SRS gemaakt zijn tijdens activiteiten, blijven eigendom van SRS en mogen niet zonder toestemming worden verspreid of verveelvoudigd;  
 • Het is niet toegestaan opnames te maken in of om de kleedruimtes;  
 • Bij voorkeur worden opnames van minimaal twee personen gepubliceerd; 
 • Op de opnames zijn de deelnemers bij voorkeur gekleed in sportkleding van Challenge010;  
 • SRS draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de opnames die geplaatst worden op de websites, sociale media en overige communicatiemiddelen waar SRS eigenaar van is;  
 • Er wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen om opnames te publiceren, ook worden zij hierover niet apart ingelicht;  
 • Ouders/verzorgers van deelnemers kunnen schriftelijk via info@rotterdamsportsupport.nl bezwaar maken tegen publicatie van opnames, dit bezwaar kan ook schriftelijk via hetzelfde e-mailadres weer worden herroepen.  

Gebruik website/sociale media 

 • De website en sociale media hebben tot doel informatie te verstrekken en promotie te verzorgen met betrekking tot SRS in het algemeen en Challenge010 in het bijzonder. Deze informatie is bestemd voor deelnemers, ouders/verzorgers van deelnemers, externe contacten en andere belangstellenden;  
 • Binnen het project bestaan er geen officiële WhatsApp groepen. De projectorganisatie is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp groepen gebeurt die de naam van SRS of Challenge010 dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan SRS en/of Challenge010;  
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en sociale media, waarvan SRS eigenaar is, berust bij SRS. Het is niet toegestaan de inhoud van de website en/of sociale media geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van SRS.